Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - Παροχή επιστημονικών γνώσεων και εμπειρίας δυο (2) ΠΕ Ιατρών παθολόγων ενός (1) ΠΕ Οδοντιάτρου, ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή στις Δομές της Δ/σης Πρόνοιας καθώς και δυο (2) ΠΕ Παιδιάτρων για την παρακολούθηση των παιδιών

Ο Δήμος Λαρισαίων προκηρύσσει για τις ανάγκες του και ειδικότερα για της ανάγκες της Δ/νσης Πρόνοιας και της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων για «Παροχή επιστημονικών γνώσεων και εμπειρίας δυο (2) ΠΕ Ιατρών παθολόγων ενός
(1) ΠΕ Οδοντιάτρου,

ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή στις Δομές της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου καθώς και δυο (2) ΠΕ Παιδιάτρων για την παρακολούθηση των παιδιών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων» για εννέα μήνες

 

περισσοτερα εδω