Πωλείται εξοπλισμός Οδοντιατρείου

Πωλείται χειρουργική αναρρόφηση και
αεροσυμπιεστής CATTANI καθώς και άλλες
συσκευές σε άριστη κατάσταση λόγω
συνταξιοδότησης .
Τηλέφωνα : 6932907199