ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ POS (ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ)

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ POS (ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ)

EUROBANK,ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA BANK,ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

Παρακαλώ δείτε τον πινάκα