Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 20-9-2017

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 εργαζόμενους για το 2017, το Δ. Σ. του Ο.Σ.Λ αποφάσισε να ανατεθεί η υλοποίηση του προγράμματος στα  Κ.Ε.Κ.  ΑΡΓΩ, ΓΡΑΜΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΚΕΕ, που εξέφρασαν επιθυμία συνεργασίας με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο.