Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:
Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ 15-16/02/2020

Τσιμπολη Ελένη 

Παλαμά 11

Τηλ: 2410 - 287207

Κιν : 6937-314128

  

Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:

Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00