Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:
Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ 24-25/02/2018

Αχυρόπουλος Κυριάκος
Ηρ. Πολυτεχνείου 113-115
τηλ. 2410-239181
κιν. 6973-998790

 

 

Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:

Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00