ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ 20-21/10/2018

Ιωνά Παρασκευή
Πρωτοπαπαδάκη 10
τηλ. 6938-136771

 

 

Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:

Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00