Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών

Για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών από 1.1.2017

 

πατήστε εδω

 

η 

 

στο www.tsay.gr