Ενημέρωση για τα βιβλιάρια του ΟΠΑΔ από 1-1-2012

 

 

 

Με βάση το ΦΕΚ 2456 τεύχος 2 άρθρο 12 σελίδα 35024

Οι ιδιώτες οδοντίατροι, δεν γραφούν τις οδοντιατρικές πράξεις σε βιβλιάρια ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ για εργασίες που ξεκίνησαν από 1-1-2012 και μετά.

 

 

FEK 2456 TEYXOS 2