Ασφαλιστικά Ταμεία

  • ΕΦΚΑ - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
  • ΕΤΑΑ - Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ)
  • ΕΤΑΑ - Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
  • ΙΚΑ - Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών
  • ΟΠΑΔ - Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου
  • ΟΑΕΕ - Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
  • ΤΑΥΤΕΚΩ - Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
  • ΤΥΠΑΤΕ - Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας