Οργανισμοί

  • ΚΕΕΛΠΝΟ - Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων
  • ΕΕΑΕ - Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
  • ΕΟΦ - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
  • ΟΑΕΔ - Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
  • OSHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία