Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο

Η εγγραφή προαπαιτεί:

  1. Την έκδοση της αδείας άσκησης επαγγέλματος από την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας που έχει δηλωθεί στην αίτηση, και εντός της οποίας θα ασκηθεί το επάγγελμα του οδοντιάτρου. 
 • Την αποστολή της άδειας στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο. Την ειδοποίηση εκ μέρους της Διεύθυνσης Υγείας για την παραλαβή της Άδειας (η παραλαβή της άδειας θα γίνεται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο με ταυτόχρονη εγγραφή σε αυτόν, ο οδοντίατρος παραλαμβάνει αποδεικτικό από τον οικείο Σύλλογο που θα προσκομίσει στην Διεύθυνση Υγείας).

 

  1. 2 φωτογραφίες ταυτότητας. 
  1. Αντιγραφο πτυχίου (αν προκειται για πτυχίο αλλοδαπής, επικυρωμένο αντίγραφο και αντίγραφο ΔΟΑΤΑΠ). 
  1. Πιστοποιητικό γέννησης. 
  1. Ποσό εγγραφής. 
 1. Εισφορά τρέχοντος έτους.