ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σημείωση γραμματείας:

 

Οι ημερομηνίες και των δύο αιτήσεων πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία διακοπής εργασιών από την εφορία (π.χ. αν η ημερομηνία στη βεβαίωση της εφορίας είναι 16-10-2016 και στις αιτήσεις θα είναι 16-10-2016).

 

Αυτή θα είναι και η ημερομηνία διαγραφής του οδοντιάτρου από το Μητρώο του Ο.Σ.Λ.. 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ