Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 η Ε.Π.Ο.Ε

διοργανώνει Ημερίδα

στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ PALACE της Θεσσαλονίκης με θέμα : Οδοντικός βιοϋμένας, ο ρόλος και η διαχείρισή του.

 

 

Πρόγραμμα ημερίδας