Μοριοδοτούμενη Επιστημονική Ημερίδα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 ΠΓΝΛ

 

Η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ) σε συνεργασία με τον Ιατρικό & Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας διοργανώνει  ημερίδα με θέμα :

 

«Η επιστημονική συνεισφορά της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σήμερα»

 

Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας


Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


10.30-11.00 Εγγραφές
Πρόεδροι
11.00-11.15 Χαιρετισμοί
11.15-11.30 Εισαγωγή (Γ. Ράλλης, Πρόεδρος Εταιρείας, Συντ. Διευθυντής, ΣΓΠΧ, ΓΝΑ «ΚΑΤ»)
11.30-11.50 Στοματική Χειρουργική (Γ. Παπαναστασίου, ΣΓΠΧ, Αγρίνιο)
11.50-12.10 Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις (Ρ. Κουρσούμη, Διευθυντής Τμήματος ΣΓΠΧ, ΠΓΝΛ)
12.10-12.30 Τραύμα προσώπου (Ε. Παραρά, Επιμελήτρια Α΄, ΣΓΠΧ, ΓΝΑ «ΚΑΤ»)
12.30-12.50 Σιελογόνοι αδένες (Γ. Βενέτης, ΣΓΠΧ, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ)
12.50-13.00 Συζήτηση

 

13.00-13.30 Διάλειμμα, καφές

 

13.30-13.50 Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της ΚΓΔ (Α. Μυλωνάς, ΣΓΠΧ, Αναπλ. Διευθυντής, Νοσοκομείο Metropolitan)
13.50-14.10 Ορθογναθική Χειρουργική (Φ. Τζέρμπος, ΣΓΠΧ, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ)
14.10-14.30 Ογκολογία (Κ. Βαχτσεβάνος, ΣΓΠΧ, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ)
14.30-14.50 20 χρόνια ΠΓΝΛ, 20 χρόνια Τμήμα ΣΓΠΧ (Ρ. Κουρσούμη, Διευθυντής Τμήματος ΣΓΠΧ, ΠΓΝΛ)

14.50-15.00 Συζήτηση

 

*ΣΓΠΧ= Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός,
*ΚΓΔ = Κροταφογναθική διάρθρωση