ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/4/2016

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας, λόγω συνεχών καταγγελιών συναδέλφων, θα ήθελε να επισημάνει στους εθελοντές που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα βιωματικής μάθησης, το οποίο πραγματοποιείται στα σχολεία του νομού Λάρισας και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, τα εξής:

 

1. Οι οδοντίατροι που θα επισκέπτονται τα σχολεία του νομού θα είναι μόνον εθελοντές, οι οποίοι δεν θα έχουν καμία διάθεση προσωπικής προβολής ή διαφήμισης και για το λόγο αυτό δεν θα υπάρχει δημοσίευση φωτογραφιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και αναφορά σε πρόσωπα και ονόματα, όπως αυθαίρετα γίνεται το τελευταίο διάστημα. 

 

2. Εάν επιθυμεί η εκάστοτε σχολική μονάδα να δημοσιοποιήσει κάποιο ευχαριστήριο, αυτό θα αναφέρεται στον Οδοντιατρικό Σύλλογο και όχι σε συγκεκριμένα ονόματα συναδέλφων. 

 

3. Υπάρχει ειδικό έντυπο για τους διευθυντές των σχολείων που επισκέπτονται οι εθελοντές, το οποίο θα πρέπει να υπογράφεται από το διευθυντή του εκάστοτε σχολείου και να προσκομίζεται υπογεγραμμένο στη γραμματεία του Ο.Σ.Λ. Το ειδικό έντυπο θα δίνεται από τους υπευθύνους του προγράμματος .

 

4. Επίσης όσοι λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. 

 

Συνάδελφοι σας εφιστούμε την προσοχή σε όλα τα παραπάνω. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζεται αυστηρά και κατά γράμμα ο δεοντολογικός κανονισμός που διέπει το επάγγελμά μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

Ευστάθιος Γ. Κουτσογιάννης       Ιωάννα Τσακμακίδου

Μετάβαση στο περιεχόμενο