Απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολής εισφορών β’ εξαμήνου 2016 έως 31-1-2018

Σύμφωνα με την 468/46/19-10-2017 (ΑΔΑ : 6ΙΥΧ465ΧΠΙ-51Γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, με την οποία αποφασίστηκε η περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016 έως 31-01-2018 για τους ασφαλισμένους του τομέα ΤΑΝ-τ. ΕΤΑΑ, καθώς και των εισφορών β’ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους των τομέων ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ, ΟΓΑ του τ. ΕΤΑΑ.     Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο