ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 24/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωτική η ασφάλεια αστικής ευθύνης για όλους τους Υγειονομικούς.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας η ρύθμιση είναι υποχρεωτική για όλους, το οποίο σημαίνει πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάθε Υγειονομικός που ασκεί το λειτούργημα στη χώρα, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, ως φυσικό πρόσωπο, ή με βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου που έχει εκδοθεί σε νομικό πρόσωπο, έχει υποχρέωση να έχει κάλυψη αστικής ευθύνης και σε συνδυασμό με το άρθρο 21 της ίδιας Οδηγίας, το οποίο παραγγέλλει τα Κράτη-Μέλη να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με την Οδηγία αυτή μέχρι την 25-10- 2013, επιβάλλεται οι ενέργειες να γίνουν τάχιστα.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας κάνοντας μια έρευνα σε ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς συμβούλους συγκέντρωσε τις ανάλογες προσφορές, οι οποίες και αναρτήθηκαν στον επίσημο ιστότοπο του Συλλόγου. Σας τις παραθέτουμε για να λάβετε γνώση και να επιλέξετε ό,τι εσείς κρίνετε πως είναι καλύτερο για το συμφέρον σας. Οι προσφορές αφορούν στις εξής εταιρείες:

1. International Life

2. Interamerican

3. Generali Hellas

4. Υδρόγειος

5. E. Παπαγεωργίου & Σία

6. Ευρωπαϊκή Πίστη

7. Εθνική Ασφαλιστική

8. Ατλαντική Ένωση

9. Ευρωπαϊκή Πίστη 2

10.Generali Hellas 2

11. Generali Hellas 3

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για ομαδική ασφάλιση, με σκοπό την καλύτερη οικονομική προσφορά, ας επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ο.Σ.Λ. και την γραμματέα κ. Καραχάλιου Φωτεινή στo τηλ. 2410-671850.

Μετάβαση στο περιεχόμενο