ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Προκειμένου να μετακινηθείτε από και προς τον χώρο εργασίας σας είναι απαραίτητη η Πάγια Βεβαίωση Κίνησης που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ακολουθούν οι οδηγίες βήμα, βήμα.

Για πάγια βεβαίωση κίνησης προς και από την εργασία για αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πρόσβαση : Ακολουθήστε τα βήματα :

 

Επιλέγετε https://eservices.yeka.gr/ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ:

Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ με στοιχεία TAXISNET (βρίσκεται κάτω από το κεντρικό πλαίσιο με γαλάζια γράμματα)

Από το μενού στην αριστερή στήλη επιλέγετε ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ακολούθως επιλέγετε ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Επιλέγετε ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συμπληρώνετε τα δύο πεδία που απαιτούνται από επιλογές του συστήματος : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία) και επιλέγετε ΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα.

Η φόρμα προ-συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του επιτηδευματία.

Συμπληρώνετε στη νέα φόρμα που προβάλλεται όσα στοιχεία απαιτεί το σύστημα (Διεύθυνση κατοικίας κτλ)

Επιλέγετε μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.

Επιλέγετε ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας.

 

Στις «Σημειώσεις» μπορείτε να συμπληρώσετε «ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ»

 

Ακολούθως επιλέγετε ΥΠΟΒΟΛΗ και εμφανίζεται η αίτηση με Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία

 

Τέλος επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ως αρχείο PDF.

Μετάβαση στο περιεχόμενο