ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/03/2020

Λόγω της εξάπλωσης και στη χώρα μας με βεβαιωμένα πλέον περιστατικά, της πανδημίας του Κορονοϊού Covid-19 και έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στη Δημόσια Υγεία και αφού τις προσεχείς ημέρες θα διανύσουμε την πιο κρίσιμη φάση εξάπλωσης του Κορονοϊού, η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας και στο μέλλον θα πρέπει να ασκείται με την ίδια υπευθυνότητα και ασφάλεια που ασκείται μέχρι στιγμής. Ο οδοντίατρος είναι επιστήμονας που άμεσα εμπλέκεται στη Δημόσια Υγεία παρέχοντας υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Ως εκ τούτου θα πρέπει για τις επόμενες 15 ημέρες και μέχρι νεοτέρας οδηγίας από τον ΕΟΔΥ, σκοπεύοντας στον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 να τηρηθούν τα παρακάτω μέτρα: 1. Ελάττωση της ροής των ασθενών στα οδοντιατρεία μας και αναβολή των μη έκτακτων οδοντιατρικών θεραπειών 2. Αποφυγή προσέλευσης στο οδοντιατρείο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση 3. Τηλεφωνική αναφορά του ασθενούς στον οδοντίατρο πριν την προσέλευση του στο οδοντιατρείο και ενημέρωση για πιθανή του έκθεση στον Covid-19 4. Τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής από τους ασθενείς σε όλους τους χώρους των οδοντιατρείων Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν την χρονική άνεση που πρέπει να δίνεται στους οδοντιάτρους για την αναγκαία προετοιμασία του ιατρείου και την εξοικονόμηση προστατευτικού υλικού, γεγονός που θα παρέχει πολύτιμη βοήθεια στον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19 στη χώρα μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα οδοντιατρεία και ειδικότερα οι αίθουσες αναμονής τους, αποτελούν χώρους συνάθροισης του κοινού. Ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Επειδή τίθενται θέματα ηθικής, υπευθυνότητας αλλά και συνείδησης, θεωρείται αποδεκτή η άρνηση της οδοντιατρικής περίθαλψης αν αυτή δεν είναι ασφαλής. Επειδή υπάρχουν έκτακτα περιστατικά και λαμβάνοντας υπόψη την ατομική και συλλογική ευθύνη όλων μας, θα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και η επιστήμη, διασφαλίζοντας έτσι και το τόσο ευαίσθητο κομμάτι της Δημόσιας Υγείας.     Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας Ο Πρόεδρος   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Η Γραμματέας   ΙΩΑΝΝΑ Β. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο