ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αγαπητή/έ συνάδελφε,

 

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με το Τμήμα MBA Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διενεργεί έρευνα που στόχο έχει να καταγράψει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που ανιχνεύονται κατά την άσκηση της οδοντιατρικής και να απαντήσει σε αρκετά κομβικής σημασίας ζητήματα που απασχολούν τον οδοντιατρικό κλάδο.

 

Η συμμετοχή του Καθηγητή Υφαντόπουλου και των στελεχών του Τμήματος ΜΒΑ Υγείας του ΕΚΠΑ, είναι αφιλοκερδής και τους ευχαριστούμε για την σημαντική συνεισφορά τους.

Η έρευνα θα δώσει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για το οδοντιατρικό επάγγελμα και θα αποτελέσει ένα πολύ δυνατό «χαρτί» στα χέρια των οδοντιάτρων για να διεκδικήσουν εργασιακά δικαιώματα και ρυθμίσεις για πολλά ανοιχτά ασφαλιστικά θέματα.

 

Με την έρευνα θα αποτυπωθεί το προφίλ του σύγχρονου Έλληνα οδοντιάτρου, θα διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης του οδοντιάτρου από το επάγγελμά του και θα καταγραφούν οι ανησυχίες των οδοντιάτρων για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και το συνταξιοδοτικό τους μέλλον. Παράλληλα θα διερευνηθούν τυχόν επιπτώσεις του οδοντιατρικού επαγγέλματος στη σωματική και ψυχική υγεία των οδοντιάτρων, καθώς και οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

 

Το Δ.Σ, σας καλεί να συμπληρώσετε -εάν δεν το έχετε ήδη κάνει- την ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgJsj6xfC3eD3OMryCf44xeXunV7M-o55NIgpDk4wYG0wOkw/viewform

 

με θέμα: Ερωτηματολόγιο κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων άσκησης της Οδοντιατρικής, αφιερώνοντας δέκα λεπτά από τον χρόνο σας

 

                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου  Λάρισας

 

Ο Πρόεδρος Ευστάθιος Γ. Κουτσογιάννης

Η Γεν. Γραμματέας Ιωάννα Β. Τσακμακίδου

Μετάβαση στο περιεχόμενο