ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συνάδελφοι

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η πρόσκληση για το Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών, με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με Πιστοποίηση για Επιστήμονες Πληττόμενους από τον Covid-19». Tο πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ώρες και επιδοτείται με 600 ευρώ.

Σας αναφέρουμε παρακάτω τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που επικοινώνησαν με το Σύλλογό μας και στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε ώστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα. Σας επισημαίνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει κάποιο συγκεκριμένο ΚΕΚ και σας προτρέπει να επιλέξετε όποιο εσείς θέλετε. Για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και τις ημερομηνίες υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε απο τα παρακάτω ΚΕΚ.

ΚΕΚ ΑΡΓΩ – www.kekargo.gr

ΚΕΚ ΓΡΑΜΜΗ – www.grammiedu.gr

ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ – www.dimitra.gr
ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ – www.dynamiki.gr
ΚΕΚ ΡΟΗ – www.kekroi.gr
Open Mellon Α.Ε. – www.openmellon.gr

ΚΕΚ Κύβος – www.kivoskek.gr

ΚΕΚ – Le@rn-it  www.pitsilkas.edu.gr

ΚΕΚ – ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – www.geoan.gr

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ <larisa@kekgsevee.gr>

 

 

Για το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας

 

Ο Πρόεδρος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η Γραμματέας ΙΩΑΝΝΑ Β. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο