ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ, Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Η Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας διοργανώνει ημερίδα εμφυτευμάτων το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012, ώρα 09.00 π.μ. στο DIVANI PALACE, Λάρισας   Με Θέμα: Τα εμφυτεύματα στην κλινική πράξη. Τι έχει αλλάξει σήμερα;   Πρόγραμμα    
09.00-09.30 Εγγραφές  
09.30-11.30   Στρογγυλό Τραπέζι Θέμα: Εμφυτευματικές αποκαταστάσεις: τι έχει αλλάξει στα 20 χρόνια κλινικής χρήσης; Συντονιστής: Α. ∆ουκουδάκης Συμμετέχοντες: Η. Γούσιας, Σ. Κούρτης, Ι. Ρούσου, Σ. Σιλβέστρος
11.30-12.00   ∆ιάλειμμα
12.00-14.00   Εισηγήσεις
12.00-12.30   Εμφυτευματικές αποκαταστάσεις στην αισθητική ζώνη Ι. Ρούσου
12.30-13.00   Κεραμικά εμφυτευματικά στηρίγματα και αποκαταστάσεις με CAD/CAM Η. Γούσιας
13.00-13.30   Επένθετες οδοντοστοιχίες εμφυτευμάτων Σ. Κούρτης
13.30-14.00   Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας Σ. Σιλβέστρος
14.00-14.30   ∆ιάλειμμα
14.30-16.00   Επιτραπέζια επίδειξη προσθετικού μέρους εμφυτευμάτων XIVE
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο