Μοριοδοτούμενη Επιστημονική Ημερίδα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 ΠΓΝΛ

Η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ) σε συνεργασία με τον Ιατρικό & Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας διοργανώνει ημερίδα με θέμα :   «Η επιστημονική συνεισφορά της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σήμερα»   Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10.30-11.00 Εγγραφές Πρόεδροι 11.00-11.15 Χαιρετισμοί 11.15-11.30 Εισαγωγή (Γ. Ράλλης, Πρόεδρος Εταιρείας, Συντ. Διευθυντής, ΣΓΠΧ, ΓΝΑ «ΚΑΤ») 11.30-11.50 Στοματική Χειρουργική (Γ. Παπαναστασίου, ΣΓΠΧ, Αγρίνιο) 11.50-12.10 Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις (Ρ. Κουρσούμη, Διευθυντής Τμήματος ΣΓΠΧ, ΠΓΝΛ) 12.10-12.30 Τραύμα προσώπου (Ε. Παραρά, Επιμελήτρια Α΄, ΣΓΠΧ, ΓΝΑ «ΚΑΤ») 12.30-12.50 Σιελογόνοι αδένες (Γ. Βενέτης, ΣΓΠΧ, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ) 12.50-13.00 Συζήτηση   13.00-13.30 Διάλειμμα, καφές   13.30-13.50 Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της ΚΓΔ (Α. Μυλωνάς, ΣΓΠΧ, Αναπλ. Διευθυντής, Νοσοκομείο Metropolitan) 13.50-14.10 Ορθογναθική Χειρουργική (Φ. Τζέρμπος, ΣΓΠΧ, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ) 14.10-14.30 Ογκολογία (Κ. Βαχτσεβάνος, ΣΓΠΧ, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ) 14.30-14.50 20 χρόνια ΠΓΝΛ, 20 χρόνια Τμήμα ΣΓΠΧ (Ρ. Κουρσούμη, Διευθυντής Τμήματος ΣΓΠΧ, ΠΓΝΛ) 14.50-15.00 Συζήτηση   *ΣΓΠΧ= Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, *ΚΓΔ = Κροταφογναθική διάρθρωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο