Νέες αλλαγές στην τήρηση Φορολογικών Στοιχείων από 1/1/2014

Α) Καταργείται το Βιβλίο Κίνησης Ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι από δω και μετά δεν το τηρούμε. Κλείνουμε λοιπόν τους ασθενείς που είχαμε καταχωρήσει το 2013 εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις για όποιο μέρος της συνολικής δουλειάς είχαμε πραγματοποιήσει μέχρι 31-12-13.

Β) Δεν θεωρούμε στην Εφορία Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων. Αυτό το Βιβλίο που έχουμε και που είναι θεωρημένο συνεχίζουμε να το συμπληρώνουμε έως εξαντλήσεως του. Όταν χρειαστεί να “βγάλουμε” καινούργιο τότε το αγοράζουμε από το βιβλιοπωλείο, το αριθμούμε από μόνοι μας και το συμπληρώνουμε χωρίς να το θεωρήσουμε στην Εφορία.

Αν πάλι κάποιος θέλει να κλείσει αυτό το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων που έχει τώρα (ακυρώνοντας τα κενά φύλλα) και να ξεκινήσει με ένα καινούργιο, μπορεί να το κάνει.

Γ) Δεν θεωρούμε τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) όπως κάναμε και μέχρι τώρα. Οι αποδείξεις τώρα θα λέγονται “Τιμολόγια”. Υπάρχει μια πληροφορία ότι οι ΑΠΥ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι 1-1-15, και είναι προς διερεύνηση. Δεν πειράζει που οι ΑΠΥ γράφουν “Αθεώρητες βάσει της ΠΟΛ ….”.

Δ) Καταργείται το Δελτίο Αποστολής. Δεν ανήκε στα υποχρεωτικά προς έκδοση στοιχεία και πολλοί οδοντίατροι δεν είχαν καν. Ήταν υποχρεωτικό για όσους μετέφεραν ευγενή μέταλλα (π.χ. χρυσό) στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο ή σε όσους επέστρεφαν αγορασμένα υλικά για αλλαγή στον έμπορο ή έδιναν μηχανήματα (π.χ. χειρολαβές) στον τεχνίτη για επισκευή. Στην πράξη οι οδοντίατροι διακινούσαν τα ανωτέρω είδη χωρίς το απαραίτητο Δελτίο Αποστολής. Τώρα καταργείται τελείως.

Το ίδιο ισχύει και για τον οδοντοτεχνίτη που εξέδιδε χωριστά Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο (επί περατωθείσας εργασίας).

Ε) Συναλλαγές άνω των 500 ευρώ πραγματοποιούνται μέσω Τραπέζης. Το όριο ήταν μέχρι 1500 ευρώ και τώρα κατέβηκε κι άλλο κάτω. Υπάρχουν και γνώμες ότι η εφαρμογή θα καθυστερήσει λίγο χρονικά άρα είναι προς διερεύνηση. Προσοχή, το όριο ισχύει ανά ασθενή και όχι ανά συναλλαγή. Δηλαδή δεν μπορούμε να σπάσουμε μια οικονομική οφειλή των π.χ. 1800 ευρώ σε έξη πληρωμές των 300 ευρώ εκάστη κι έτσι να παρακάμψουμε τον νόμο.

Άρα πρέπει να ανοίξουμε έναν τραπεζικό λογαριασμό για να καταθέτουν οι ασθενείς μας τα χρήματα που μας οφείλουν εκεί. Προσοχή, επειδή αυτός που καταθέτει χρήματα δηλώνει το όνομα του στην Τράπεζα και καταγράφεται στη συναλλαγή, δεν μπορεί να καταθέτει ο οδοντίατρος εκ μέρους του ασθενή στο δικό του λογαριασμό. Δηλαδή δεν μπορούμε να παίρνουμε τα χρήματα το απόγευμα στο οδοντιατρείο και να πηγαίνουμε την επόμενη μέρα το πρωί στην Τράπεζα και να τα καταθέτουμε εκ μέρους του ασθενή στο λογαριασμό μας. Για να αποφευχθεί η πιθανή ταλαιπωρία του ασθενή με τις ουρές στις Τράπεζες θα πρέπει να εξετασθεί το σύστημα του e-banking.

Μετάβαση στο περιεχόμενο