ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Στην συνεδρίαση της 1/2/2013 της τελευταίας Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, δόθηκε νέα παράταση για καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του 2012,

έως την 28η Φεβρουαρίου 2013 (χωρίς επιβάρυνση προσαυξήσεων), καθώς επίσης και παράταση της απογραφής των συνταξιούχων του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. έως την 28η Φεβρουαρίου 2013.

Μετάβαση στο περιεχόμενο