Νόμος υπ’ αριθ. 1026 20/02/1980

Νόμος υπ’ αριθ. 1026 20/02/1980

Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών διατάξεων
(ΦΕΚ Α’ 48, 1980)

Μετάβαση στο περιεχόμενο