Παράταση χρόνου καταβολής εισφορών Α’ Εξαμ. 2015 (ελευθ. επαγγελματίες)

Το Δ.Σ. εγκρίνει την παράταση της καταβολής εισφορών των ελευθερως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών του Α’ Εξαμηνου 2015 από την καταληκτική ημερομηνία για ενα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 31/7/2015
Μετάβαση στο περιεχόμενο