Πιστοποιητικό Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων (ΣΕΕΟ)

Η διασφάλιση της πιστοποίησης ενός οδοντιάτρου θα γίνεται με την συγκέντρωση συγκεκριμένου αριθμού μορίων ,τα οποία ονομάζονται Μόρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων (ΜΕΕΟ).

 

Οι οδοντίατροι που θα λαμβάνουν το Πιστοποιητικό ΣΕΕΟ μπορούν να το δημοσιοποιούν μέσω του έντυπο και ηλεκτρονικού τύπου, ενώ από την ΕΟΟ θα τους χορηγείται καλαίσθητο σήμα το όποιο θα αναρτήσουν σε εμφανές σημείο στο ιατρείο τους.

 

Κάθε οδοντίατρος πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά 100 μόρια ανά πενταετίας (5ετίας) προκειμένου να του χορηγηθεί Πιστοποιητικό ΣΕΕΟ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

 

Για την ενημερωση σας σχετικά με την μοριοδότηση των επιμέρους εκδηλώσεων , παρακαλούμε ανατρέξτε στο παρακάτω link

 

Πιστοποιητικό Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων (ΣΕΕΟ)