ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « Αγωγή Στοματικής Υγείας Εκπαιδευόμενων 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας (Σ.Δ.Ε.) (Φυλακών)»

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

 

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:30
2ο Σ.Δ.Ε. Λάρισας (Φυλακών)
Συνάντηση με τους εκπαιδευόμενους

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα αγωγής στοματικής υγείας στο σύνολο των 85 εκπαιδευόμενων ενηλίκων, ηλικίας 18 ετών και άνω, του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας (Σ.Δ.Ε.) (Φυλακών) (πρώτο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί, σε φυλακή, στη χώρα μας) υλοποιείται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας και τους Εθελοντές Οδοντιάτρους με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και την υποστήριξη της Διεύθυνσης του Σχολείου.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι αυξημένες ανάγκες πρόληψης και αγωγής στοματικής υγείας των εκπαιδευόμενων συνεκτιμώνται με τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος, το οποίο έχει σκοπό την καλλιέργεια θετικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στη στοματική υγεία των εκπαιδευόμενων, στοχεύοντας συγχρόνως στη στήριξη, τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική ένταξη αυτών ως αδύναμων ομάδων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

– Περιλαμβάνουν διαδικασία κινητοποίησης που συνδυάζει γνώση και εμπειρία.
– Βασίζονται στην κατανόηση και τον σεβασμό.
– Αποβλέπουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίου προς τους νέους εκπαιδευόμενους για τη θέληση της ενεργούς συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Διερεύνηση και καταγραφή αναγκών, καθορισμός προτεραιοτήτων
• Ενημέρωση – συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους για την αξία της πρόληψης, της προαγωγής στοματικής υγείας, τις βασικές αιτίες πρόκλησης των νόσων του στόματος, τις συνήθειες και τη στοματική υγιεινή
• Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στο σωστό τρόπο βουρτσίσματος των δοντιών
Διανομή οδοντιατρικού υλικού πρόληψης από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας
Xορηγίες εταιρειών
• Έλεγχος και καταγραφή επιπέδων στοματικής υγείας των εκπαιδευόμενων
• Διάχυση των αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της στοματικής υγείας προβάλλοντας συγχρόνως την κοινωνική αξία του Προγράμματος

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος της Λάρισας θα χορηγήσει στους εκπαιδευόμενους βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του Προγράμματος.
Παρακαλούμε, όσοι συνάδελφοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.

Σας ευχαριστούμε.

 

Βιολέτα Π. Μπέη Φουντή
Χειρουργός Οδοντίατρος
Υπεύθυνη Συντονισμού Προγράμματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο