ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ,ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. – Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. – Κ.Υ ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ):

Την πλήρωση των κατωτέρω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρων ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας – Γ.Ν. – Κ.Υ Καρύστου – Γ.Ν. – Κ.Υ Κύμης Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμης):
( Άγονη και προβληματική περιοχή Α΄ κατηγορίας )

1. Μία θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας στον βαθμό του
Επιμελητή Α .
2. Μία θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας στον
εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β .
3. Μία θέση ιατρού ειδικότητας Οδοντιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό του
Επιμελητή Β .

 

Περισσοτερα Εδω

Μετάβαση στο περιεχόμενο