ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ

Επειδή παρουσιάσθηκαν κρούσματα εξαπάτησης, κατα τα οποία άτομα εμφανίσθηκαν σε συναδέλφους ως εκπρόσωποι του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λάρισας

και απέσπασαν χρήματα δήθεν για τις ανάγκες του Ιατρείου (για αγορά εμβολίων κλπ.), με την επίδειξη μάλιστα εγγράφων, προφανώς πλαστών, θέλουμε να πληροφορήσουμε τα μέλη μας ότι το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λάρισας δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανένα για τον σκοπό αυτό. Άλλωστε δεν δέχεται δωρεές σε χρήμα, παρά μόνο σε είδος, όπως ορίζεται από το καταστατικό του. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε τα μέλη μας να μη δίνουν πίστη σε ισχυρισμούς απατεώνων και να ειδοποιήσουν άμεσα το Κοινωνικό Ιατρείο (τηλ. 2410-565100, πρωινές ώρες) και τον Ιατρικό Σύλλογο(τηλ.2410287777), σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψη τους ανάλογα περιστατικά. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο