ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016 – ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Δ.Σ. του Ο.Σ.Λ. σύμφωνα με τα άρθρα 12,13,14 του Ν. 1026/80 και την απόφασή του της 08-02-2016 προσκαλεί όλα τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη  24 Μαρτίου 2016  στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας Ερ. Σταυρού 9-17 και ώρα 20:00 με θέματα:

 

 

1. Διοικητικός Απολογισμός 2015.

2. Οικονομικός Προϋπολογισμού 2015.

3 Έγκριση Προϋπολογισμού 2016.

4.        Ανακοινώσεις – Προτάσεις προς ψήφιση.

 

         Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί 31 Μαρτίου 2016 στον ίδιο χώρο και ώρα, όπως ο νόμος 1026, άρθρο 14, παρ. 2, 3 ορίζει.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ευστάθιος Γ. Κουτσογιάννης           Ιωάννα Β. Τσακμακίδου

Μετάβαση στο περιεχόμενο