ΤΣΑΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ. Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ν.4331/2015 ΑΡΘΡΟ 39)

Παρακαλούμε πατήστε για να διαβάσετε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Τ.Α.Α.   http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=119774&nt=108&lang=1
Μετάβαση στο περιεχόμενο