ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 16/10/2017

ΦΕΚ Τεύχος Β 3649/16-10-2017
σελίδα 43859 ,

Άρθρο 2 Τροποποιήσεις

1. Στο κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1.3, προστίθεται πα- ράγραφος μετά την περίοδο «Η αποθήκευση των απο- βλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία ≤5°C, …. μικρότερες των 500 λίτρων.»:

 

περισσότερα εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο