ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άρθρο 7 Ν. 1026/ 1980
Κάθε μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούται κάθε έτος και μέχρι τέλους Μαρτίου να υποβαλλει στον Σύλλογο την υπεύθυνη δήλωση άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο εφόσον οικονομικά είναι τακτοποιημένο το μέλος.

ΝΟΜΟΣ 1026 ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο