5ο Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας Αγριά Βόλου, 17,18,19 Μαΐου

5ο Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας στο VALIS RESORT Αγριά Βόλου, 17,18,19 Μαΐου Παραμένει η τιμή προεγγραφής και για την πρώτη μέρα εγγραφών στο Συνέδριο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο