ΕΠΕΙΓΟΝ – Διαφορές από μετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών αρ.10/26-1-2016 σας ενημερώνουμε ότι : Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας και προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση ειδοποιητηρίων με τις διαφορές ασφαλίστρου λόγω μετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία:   Μετά τη λήξη της παράτασης  προθεσμίας καταβολής των εισφορών β’ εξαμήνου 2015 με τη χρήση των αναρτημένων ειδοποιητηρίων…

Καθορισμός μιας ημέρας την εβδομάδα κατα την οποία οι Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. δεν θα δέχονται κοινό

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. στην συνεδρίαση με αριθμ. 360/2015 της 30ης Ιουλίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα για τις κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., δλδ τις Ενιαίες υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες τον Τομέων, να πραγματοποιείται υποδοχή του κοινού όλες τις εργάσιμες ημέρες πλήν της ημέρας Πέμπτης, οπως ορίζεται με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/24249 (ΦΕΚ β 1086 10.04.2012) Υπουργική απόφαση…

ΤΣΑΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ. Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ν.4331/2015 ΑΡΘΡΟ 39)

Παρακαλούμε πατήστε για να διαβάσετε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Τ.Α.Α.   http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=119774&nt=108&lang=1

ΤΣΑΥ- Υπαγωγή σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία

Στο ΦΕΚ 69/2.7.2015 Τεύχος Α δημοσιεύτηκε ο Ν4331/15 που, μεταξύ των άλλων, στο αρθ.39 προβλέπει την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας με ανάλογη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.   http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=119251&nt=108&lang=1

Παράταση χρόνου καταβολής εισφορών Α’ Εξαμ. 2015 (ελευθ. επαγγελματίες)

Το Δ.Σ. εγκρίνει την παράταση της καταβολής εισφορών των ελευθερως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών του Α’ Εξαμηνου 2015 από την καταληκτική ημερομηνία για ενα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 31/7/2015

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Α εξαμήνου 2015 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές Α΄ εξαμήνου 2015 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι τις 30/6/2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/99, όπως ισχύει.    

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΩΣ 31-01-2015

Μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ εγκρίθηκε η παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών β΄εξαμήνου 2014, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ, μέχρι τις 31/1/2015! Όσοι επιλέξουν να αξιοποιήσουν την παράταση καταβολής να γνωρίζουν πως δεν θα μπορούν να καταχωρήσουν λογιστικά τις καταβολές αυτές στα ΕΞΟΔΑ 2014 αλλά σε αυτά του 2015.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος στο μηχανογραφικό σύστημα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των ειδοποιητηρίων καταβολής εισφορών Α’ εξαμήνου 2014,τα ειδοποιητήρια θα ξαναδημιουργηθούν. Τα νέα θα είναι διαθέσιμα την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 μετά τις 12:00μμ. Σημειώνεται ότι όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη εξοφλήσει τις εισφορές, δεν θα χρειαστεί να τυπώσουν νέο ειδοποιητήριο.

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Β εξαμήνου 2013 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές B΄ εξαμήνου 2013 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι τις 31/12/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/99, όπως ισχύει.   Οι εισφορές κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταβολής, παρέχονται από το ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου (ελευθέρως ασκούντων) το οποίο είναι διαθέσιμο (εκτυπώσιμο)…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές Α΄ εξαμήνου 2013 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι 30/6/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/99 . Οι εισφορές καταβάλλονται μέσω του Τραπεζικού Συστήματος με τη χρήση ατομικού ειδοποιητηρίου στις Τράπεζες και με τον τρόπο που αναφέρεται σε αυτό. Το ατομικό ειδοποιητήριο, που απαιτείται για…

Μετάβαση στο περιεχόμενο