ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 16/10/2017

ΦΕΚ Τεύχος Β 3649/16-10-2017 σελίδα 43859 , Άρθρο 2 Τροποποιήσεις 1. Στο κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1.3, προστίθεται πα- ράγραφος μετά την περίοδο «Η αποθήκευση των απο- βλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία ≤5°C, …. μικρότερες των 500 λίτρων.»:   περισσότερα εδώ

Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32) – Κατάργηση περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων.

      ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32), με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την Υπηρεσία σας, της διαδικασίας λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ οπτικών καταστημάτων, εργαστηρίων, ιατρείων, μονάδων, διαγνωστικών κέντρων, κτλ) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης…

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας (Ν.146163 ΦΕΚ Β’ 1587 του 2012) περί διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) σε ισχύ από τις 8-5-2012,σας ενημερώνουμε ότι τα οδοντιατρεία είναι από τις υγειονομικές μονάδες που είναι υπόχρεες για διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται κατά την λειτουργία τους.   Παράλληλα με αυτόν τον νόμο έχει ψηφιστεί και ο…

Μετάβαση στο περιεχόμενο