Νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Επενδυτικά προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.

Σας ενημερώνουμε πως το διαδικτυακό σεμινάριο της Ε.Ο.Ο. με τίτλο : «Νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Επενδυτικά προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.» και ομιλητές τους κ. Δ. Μουλαβασίλη (Φοροτεχνικό) και κ. Β. Βρούτση (Επενδυτικό Σύμβουλο)   θα είναι διαθέσιμο στο κανάλι youtube της Ε.Ο.Ο. από Τρίτη 06.02.2024, 12:00 μ.μ. έως Τρίτη 13.02.2024. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το σεμινάριο πατώντας…

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 16/10/2017

ΦΕΚ Τεύχος Β 3649/16-10-2017 σελίδα 43859 , Άρθρο 2 Τροποποιήσεις 1. Στο κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1.3, προστίθεται πα- ράγραφος μετά την περίοδο «Η αποθήκευση των απο- βλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία ≤5°C, …. μικρότερες των 500 λίτρων.»:   περισσότερα εδώ

Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32) – Κατάργηση περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων.

      ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32), με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την Υπηρεσία σας, της διαδικασίας λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ οπτικών καταστημάτων, εργαστηρίων, ιατρείων, μονάδων, διαγνωστικών κέντρων, κτλ) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης…

Μετάβαση στο περιεχόμενο