ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ VOUCHER-ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Όσοι οδοντίατροι μέλη του ΟΣΛ είναι μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και δεν μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στα voucher εκπαίδευσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν έως και την Τρίτη 21/4/2020 με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας ή να στείλουν e-mail στο info@osl.gr, δηλώνοντας τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμό Μητρώου, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, το ατομικό ΑΦΜ (όχι το εταιρικό), διεύθυνση ιατρείου, e-mail και κινητό τηλέφωνο.

 

Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας

Μετάβαση στο περιεχόμενο