Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης….

Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης ο παρακάτω οδοντιατρικός εξοπλισμός σε πολύ
καλή κατάσταση:
– Unit Castellini (έτος αγοράς 2011) με ενσωματωμένο προβολέα,
– Ακτινογραφικό,
– Compressor,
– LED πήξεως λευκών,
– Αποτρυγωτικό,
– Καρέκλα Castellini ,
– Όλα τα οδοντιατρικά μικροεργαλεία (γωνιακές, ευθείες, οδοντάγρες κτλ).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972644014

Μετάβαση στο περιεχόμενο