ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ τ.ΕΤΑΑ (τ.ΤΣΜΕΔΕ,τ.ΤΣΑΥ,τ.ΤΑΝ) και τ.ΕΤΑΑ-ΜΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ τ.ΕΤΑΑ (τ.ΤΣΜΕΔΕ,τ.ΤΣΑΥ,τ.ΤΑΝ) και τ.ΕΤΑΑ-ΜΜΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 39691/31-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, η εξυπηρέτηση των  ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ ( τ.ΤΣΜΕΔΕ,τ.ΤΣΑΥ,τ.ΤΑΝ)  και τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα γίνεται από τις Τοπικές Διευθύνσεις του τόπου κατοικίας τους.

Η Β΄Τοπική Διεύθυνση Λάρισας e-ΕΦΚΑ είναι αρμόδια (απόφαση Υπουργού 28307/12-05-2021 ΦΕΚ 1977/14-05-2021) στην εξηπηρέτηση των ανωτέρω ασφαλισμένων χωρικής αρμοδιότητας:
-Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης
-Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας του Δήμου Λάρισας
-Δήμος Αγιάς
-Δήμος Ελασσόνας
-Δήμος Κιλελέρ
-Δήμος Τεμπών
-Δήμος Τυρνάβου
-Δήμος Φαρσάλων της Περ.Ενότητας Λάρισας

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι θα απευθύνονται στην Β΄ Τοπική Διεύθυνση Λάρισας e-ΕΦΚΑ  στην ταχυδρομική Διεύθυνση:Αεροδρομίου61Α,Τ.Κ.41336 ΛΑΡΙΣΑ  στα τηλέφωνα:

2410-581172(τ.ΤΣΑΥ),

2410581162,(τ.ΤΣΜΕΔΕ),

2410581141(τ.ΤΑΝ),

2410581108(ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ)

στα email:

1. td.blaris@efka.gov.gr

2. tm.asf.td.blaris@efka.gov.gr

Με εκτίμηση

Μέρα Θ.  Πάτρα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Β΄ Τοπική Διεύθυνση Λάρισας e-ΕΦΚΑ

Αεροδρομίου Β΄61Α/ΤΚ 41336,ΛΑΡΙΣΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο