ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΙΑΤΡΟΥΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

  Από 19 Μαρτίου 2012 επιβάλλεται αιφνιδιαστικά η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ, ενώ από 1-6-2012 το τμήμα περίθαλψης του ταμείου μας εντάσσεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ύστερα από ενέργειες του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο (α.π. 124, 5/1/2012) στην οποία αναφέρει ότι και οι Οδοντίατροι πλέον έχουν τη δυνατότητα συνταγογράφησης για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.   Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο κι εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση στην οποία αναφέρεται η εγκύκλιος.   Οσον αφορά την εγγραφή σας στο σύστημα η οποία μπορεί να γίνει πλέον online, αφού συμπληρώσετε αυτό το έντυπο και το αποστείλετε με fax στον αριθμό που αναφέρεται ώστε γίνει η προεγγραφή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αυτές τις οδηγίες.   Για τη συμπλήρωση μιας συνταγής θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.   Για την περίπτωση που θα χρειαστεί να συνταγογραφήσετε παρακλινικές εξετάσεις, αφού πιστοποιηθείτε από το σύστημα (και πάρετε τους κωδικούς σας), θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο