17 Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΈΣ ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΙ

Το ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens θα γίνει για 3 ημέρες σημείο συνάντησης, εκπαίδευσης
και ανταλλαγής απόψεων για όλες τις νεότερες εξελίξεις στην Ορθοδοντική.

Μη χάνετε χρόνο και κάντε τώρα την εγγραφή σας στο 17ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο, που θα
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία, στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2023.

ΕΓΓΡΑΦΗ [3]

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ!

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ [4]

ΦΟΡΈΑΣ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗΣ

[5] ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ &
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Δ: Μπουμπουλίνας 3, Αθήνα 106 82
W: www.eogme.gr
E: Info@eogme.gr
T: 210 822 7576

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗΣ

Links:
——
[1] https://us1.campaign-archive.com/?e=20d209d8af&u=f1a8b6f89783171e12ece51c0&id=a8e17fc518
[2] https://welcometravel.us1.list-manage.com/track/click?u=f1a8b6f89783171e12ece51c0&id=814ca5cb0d&e=20d209d8af
[3] https://welcometravel.us1.list-manage.com/track/click?u=f1a8b6f89783171e12ece51c0&id=0399a72ac4&e=20d209d8af
[4] https://welcometravel.us1.list-manage.com/track/click?u=f1a8b6f89783171e12ece51c0&id=c75e955946&e=20d209d8af
[5] https://welcometravel.us1.list-manage.com/track/click?u=f1a8b6f89783171e12ece51c0&id=51caed4654&e=20d209d8af
[6] https://welcometravel.us1.list-manage.com/track/click?u=f1a8b6f89783171e12ece51c0&id=325a913af0&e=20d209d8af
[7] https://welcometravel.us1.list-manage.com/track/click?u=f1a8b6f89783171e12ece51c0&id=af4b5468dc&e=20d209d8af
[8] https://welcometravel.us1.list-manage.com/track/click?u=f1a8b6f89783171e12ece51c0&id=8f493e4ba1&e=20d209d8af
[9] https://welcometravel.us1.list-manage.com/vcard?u=f1a8b6f89783171e12ece51c0&id=647737425c
[10] https://welcometravel.us1.list-manage.com/profile?u=f1a8b6f89783171e12ece51c0&id=647737425c&e=20d209d8af&c=a8e17fc518
[11] https://welcometravel.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=f1a8b6f89783171e12ece51c0&id=647737425c&e=20d209d8af&c=a8e17fc518

Μετάβαση στο περιεχόμενο