ΕΟΟ – Διαδικτυακό σεμινάριο για οδοντιάτρους

Αρ. πρωτ. 86/22-1-2024
Προς τους
Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Χώρας
και Προς  τους
κ.κ. Προέδρους των Οδοντιατρικών Συλλόγων και τους εκπροσώπους τους, μέλη της Γενικής
Συνέλευσης της Ε.Ο.Ο.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Η Ε.Ο.Ο. διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο  το Σάββατο 03.02.2024, ώρες 11:00- 13:00
με θέματα :

– Νέο φορολογικό Νομοσχέδιο
– Επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ για οδοντιάτρους
Ομιλητές :
κ. Δημήτριος Μουλαβασίλης,
Φοροτεχνικός Σύμβουλος

κ. Βασίλειος Βρούτσης, Επενδυτικός
Σύμβουλος

Συμμετοχή : ΔΩΡΕΑΝ

Σύνδεσμος διαδικτυακής παρακολούθησης:
https://us06web.zoom.us/j/84635657895

Παρακαλούμε, όσοι επιθυμείτε στείλτε εγκαίρως τα ερωτήματά σας ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση : forotexnikos@eoo.gr

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος                         Γενικός Γραμματέας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΗΤΤΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο