Το ψήφισμα της Ε.Ο.Ο. για την άμεση τροποποίηση της Κ.Υ.Α. (rapid test ασθενών) προς το Υπ. Υγείας με υπογραφές όλων των Προέδρων των Ο.Σ. της χώρας.

16-9-21 ΟΣ_αποστολή 1671, 16-9-21 ΥπΥγείας ΠΛΕΥΡΗ ΑνΥπ ΓΚΑΓΚΑ_Ψήφισμα για άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1α-ΓΠ.οικ.55400-2021ΦΕΚ Β 4206-12.9.2021 (1)

Ενημερωμένο Πρωτόκολλο Λειτουργίας Οδοντιατρείων COVID-19

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ημερομηνία 01-09-2021 σας είχαμε  ενημερώσει για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με τον  Ν. 4820/2021 (άρθρο 206). Με τις διατάξεις όμως του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ Α΄166/10-09-2021 άρθρο 36), τροποποιούνται οι διατάξεις του προγενέστερου άρθρου 206 που αφορά στο σύνολο των ιδιωτικών φορέων παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ( οδοντιατρεία-πολυοδοντιατρεία). Το…

Μετάβαση στο περιεχόμενο