ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΙΑΤΡΟΥΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

  Από 19 Μαρτίου 2012 επιβάλλεται αιφνιδιαστικά η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ, ενώ από 1-6-2012 το τμήμα περίθαλψης του ταμείου μας εντάσσεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ύστερα από ενέργειες του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο (α.π. 124, 5/1/2012) στην οποία αναφέρει…

Μετάβαση στο περιεχόμενο