Εθελοντικές δράσεις ΟΣΛ: (σχολεία, κατ. Κράτησης Λάρισας, εφημερείες)

Όσοι συνάδελφοι θέλουν να συμμετάσχουν στα εθελοντικά προγράμματα του
Συλλόγου μας (εφημερίες, σχολικό πρόγραμμα, πρόγραμμα 2ου ΣΔΕ
Καταστήματος Κράτησης Λάρισας) να το δηλώσουν στη γραμματεία του ΟΣΛ.
Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εθελοντών
οδοντιάτρων στα προγράμματα είναι ο πλήρης εμβολιασμός τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο